Charlene Pihl
Verksamhetsansvarig

Kontorets telefon: 010-15 75 433


Tara Kondo-Borgström
Dansledare & Konstnärligt ansvarig

Mobil: 073-86 76 575Camilla Cederberg
Receptionist

Cristian Alexandru
Dansledare

Telefon & E-post

Kontorets e-post: vaxjo@medborgarskolan.se
Medborgarskolan region Ost telefon: 075-241 68 30
Telefonsvarare för anmälan om frånvaro: 0470-50 01 54
Expeditionstid för besök: mån-tors 9-16:00

Besöksadress

Medborgarskolan Kulturama Preparandum
Linnégatan 17
352 33 Växjö
Expeditionstid för besök: mån-tors 9-16:00


Postadress

Medborgarskolan Kulturama Preparandum
Box 5
351 03 Växjö

Faktureringsadress

Medborgarskolan Region Öst
Kund-id MED 0004
106 42 Stockholm