Nivåinformation

Vilken nivå ska jag välja?

Nybörjare = N  (Inga förkunskaper, förutom när man byter åldersnivå)

Nybörjare/Fortsättning = N/F (Ingen till en termins erfarenhet)

Fortsättning = F (Förkunskaper motsvarande en termin)

Fortsättning 1 = F1 (Förkunskaper motsvarande minst 1 år)

Fortsättning 2 = F2 (Förkunskaper motsvarande minst 2 år)

Fortsättning 3 = F3 (Förkunskper motsvarande minst 3 år)

Jazzdans Fortsättning 3, 13+ (här går man i minst 3 år)

Jazzdans Fortsättning 3, 15+ (här går man i minst 1 år)

Mellan = M (Förkunskaper motsvarande minst 4 år)

Jazzdans Mellan, 15+ (här går man i minst 3 år)

Jazzdans Mellan, 18+ (till denna nivå blir man utplockad när man är redo)

Avancerad = A (Förkunskaper motsvarande minst 5 år)

Jazzdans Avancerad, 18+/Vuxen (till denna nivå blir man utplockad när man är redo)

Prep = Våra preparandum-kurser är det audition till, för dig som vill satsa lite extra på dansen. Detta är vår högsta nivå inom de olika stilarna.

Jazz Prep, 18+/Vuxen (till denna nivå blir man utplockad när man är redo)

Öppen = Ö (Öppen för alla med olika tidigare erfarenhet. Specificering står på varje kurs/stil)


Hur förändras nivån när jag byter åldersgrupp?

Barn 4-5 år 6-8 år 9-12 år 13+
N
F1 N
F1 N
F2 F1 N
F2 F1
F3 F2
F3 (olika antal år beroende på stil)
M (olika antal år beroende på stil)
A (vissa grupper behöver särskilt urval)
Prep (högsta nivån som i vissa fall kräver audition)

Varför har vi detta system?

Vi vill i största möjliga mån försöka ge alla undervisning på sin nivå. Vi fokuserar på kunskaperna, d.v.s. vad man har lärt sig, inte på hur länge man har dansat. Nivåerna är inte jämförbara i de olika åldersgrupperna då olika moment introduceras i olika åldersgrupper. Skaderisken kan även vara högre om man hoppar in i en nivå som är för hög. Vissa dansstilar har nybörjarnivå inom den specifika stilen men kräver tidigare danserfarenhet, specificering står på varje kurs.
Man behöver inte ha dansat hos oss tidigare för att gå in i en högre nivå, man kan ha dansat på andra dansskolor också.
Vi har ett läsårstänk vilket innebär att man går i samma grupp i ett läsår innan man byter nivå. Undantag kan finnas om ledaren märker att deltagaren är tillräckligt duktig för att gå upp en nivå tidigare. Och undantag även för jazzdans på högre nivå, där måste man gå längre i de olika nivåerna för att kunna tillgodogöra sig undervisningen till fullo då kraven är högre för att kunna gå vidare.